Контакты

Адрес:
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Парковая,62
корпус 2, кабинет 202

Руководитель секции:
Филимонова
Наталья Ивановна

Телефон: (0163) 60-68-62
e-mail: kaf.tipfk@barsu.by

Режим работы: 8:30-17:30

ХV Брестский ночной полумарафон- ориентирование Х Рогейн памяти Михаила Карпеша

02.11.2019-03.11.2019 прошел XV Брестский ночной полумарафон-ориентирование (Чемпионат Беларуси по рогейну) памяти Михаила Карпеша.

Данные соревнования проводились в формате 6-часового рогейна.

Командой-победительницей среди девушек до 20 лет стали студентки факультета педагогики и психологии специальностей «Физическая культура» и «Спортивно-педагогическая деятельность» Прокопчук Кристина (ФК-31), Троцюк Каролина (ФК-31), Василевская Стефания (СПД-11).

В соревнованиях приняли участие около 60 команд разных возрастных групп и спортивной квалификации. Отметим, что дистанцию нужно было проходить в сложных условиях: старт был дан в 24 часа ночи, а финишировали спортсмены к 6 утра. Соревнования проходили вблизи озер Белое и Рогознянское. Местность, на которой проходили соревнования, включала в себя заболоченные участки разной величины.

Поздравляем девушек с успешным финишированием и желаем новых рекордов и достойных наград.

 

 

02.11.2019-03.11.2019 прайшоў XV Брэсцкі начны паўмарафон-арыентаванне (чэмпіянат Беларусі па рагейне) памяці Міхаіла Карпеша. Дадзеныя спаборніцтвы праводзіліся ў фармаце 6-гадзіннага рагейна. Камандай-пераможцай сярод дзяўчат да 20 гадоў сталі студэнткі факультэта педагогікі і псіхалогіі спецыяльнасцяў "Фізічная культура" і "Спартыўна-педагагічная дзейнасць» Пракапчук Крысціна (ФК-31), Трацюк Караліна (ФК-31), Васілеўская Стэфанія (СПД-11). У спаборніцтвах прынялі ўдзел каля 60 каманд розных узроставых груп і спартыўнай кваліфікацыі. Адзначым, што дыстанцыю трэба было праходзіць у складаных умовах: старт быў дадзены ў 24 гадзіны ночы, а фінішавалі спартсмены да 6 раніцы. Спаборніцтвы праходзілі паблізу азёр Белае і Рагазнянскае. Мясцовасць, на якой праходзілі спаборніцтвы, уключала ў сябе забалочаныя ўчасткі рознай велічыні. Віншуем дзяўчат з паспяховым фінішаваннем і жадаем новых рэкордаў і годных узнагарод.